Je werkgeversprijs als uithangbord

De Participatieprijs werkgevers regio Zuid-Kennemerland staat ik het landelijke vakblad SW-Journaal. De redactie heeft (vanuit de redactionele invalshoek) de kans gegeven om ons initiatief van de ontwikkeling van ‘sociale werkvoorziening prijs’ naar ‘inclusief werkgeven prijs’ te publiceren. Het artikel is te zien op bijgaande afbeelding.