Uitnodiging bijeenkomst ‘Energie op de Werkvloer’

Hoe kan ik er als werkgever voor zorgen dat binnen mijn bedrijf de juiste ENERGIE wordt ingezet om gezamenlijke doelen te behalen?

De economie groeit. In veel branches wordt het steeds minder eenvoudig om opdrachten uit te voeren. Een deel van het probleem kan gevonden worden in de enorme personeelstekorten. Nog nooit waren er zoveel vacatures vacant. Door kansen te bieden aan werkzoekenden die niet altijd 100% matchen op een vacature, maar die wel van grote toegevoegde waarde zijn voor het bedrijf, lukt het werkgevers gelukkig nog steeds om samen met het WerkgeversServicePunt Zuid-Kennemerland & IJmond vacatures in te vullen. Maar….de oplossing ligt niet alleen in het aannemen van personeel.

Naast een externe focus (werven van personeel) is het belangrijk om ook te kijken naar de interne organisatie en dan met name naar de energie van medewerkers, want energie is de brandstof om te presteren. Het is de kracht waarmee je jezelf en anderen in beweging brengt om gewenste prestaties te realiseren.

Patrick Davidson en Hans van der Loo, oprichters van EnergyFinder voeren reeds vijf jaar onderzoek uit onder medewerkers in Nederland om antwoord te krijgen op de vraag met hoeveel positieve energie werknemers dagelijks aan de slag gaan. De resultaten zijn niet erg positief: het blijkt dat meer dan de helft van de energie weglekt op de werkvloer. Tijd om actie te ondernemen om onnodig energieverlies tegen te gaan en nieuwe energie te tanken!

Het WerkgeversServicePunt Zuid-Kennemerland & IJmond en EnergyFinder bieden u als werkgever een energieke bijeenkomst aan waar het thema ‘Energie op de Werkvloer’ centraal staat. Hoe staat het er binnen mijn eigen bedrijf voor qua energie? Zitten medewerkers in een kramp of zijn ze juist niet vooruit te branden? Wat kunnen we leren van organisaties die het energiepotentieel van hun medewerkers wél optimaal benutten. En wat kunnen we vanaf vandaag doen om ook tot die groep van energieke organisaties te behoren? Want bedenk: energie is de beste voorspeller van prestaties!

Bent u er bij?

Datum:                              3 oktober 2019

Inloop met ontbijt:         Vanaf 7.30 uur

Start programma:           8.15 uur

Einde:                                 11.30 uur

Locatie:                              Cineworld, Stationsplein 49, Beverwijk

Aanmelden:                      info@wspteam.nl

o.v.v. naam, functie en bedrijfsnaam (max. 2 deelnemers)