Laaggeletterdheid is nog steeds erg aanwezig

Wist u dat in Nederland ongeveer één op de negen inwoners moeite heeft met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden? In de regio Zuid-Kennemerland en IJmond is dit niet anders. Het gaat hier om circa 17.000 tot 24.000 mensen tussen 15-65 jaar! Laaggeletterden zijn in veel opzichten minder zelfredzaam. Zij lopen tegen diverse problemen aan, zoals: het bijhouden van de administratie, solliciteren en het lezen van veiligheidsinstructies. Hierbij nodigen we geïnteresseerde bedrijven meteen uit om laaggeletterdheid terug te dringen.

 

In december 2016 is het ‘Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond 2017-2018’ opgesteld. In het Taalakkoord hebben verschillende organisaties de handen ineen geslagen om de problematiek rondom laaggeletterdheid te bestrijden. Met het aflopen van het Taalakkoord, is besloten het Taalakkoord te verlengen en te verbreden. Middels deze brief willen wij u informeren en uitnodigen om laaggeletterdheid binnen uw organisatie op de kaart te zetten!

 

Een korte terugblik (2017-2018)

Afgelopen zomer is het Taalakkoord geëvalueerd. De belangrijkste conclusie is dat er met het Taalakkoord veel in gang is gezet, vooral in het onder de aandacht brengen van laaggeletterdheid binnen de organisaties die het akkoord ondertekend hebben. Professionals en vrijwilligers zijn zich steeds meer bewust van de impact van laaggeletterdheid en zijn beter in staat om laaggeletterdheid te signaleren om vervolgens door te verwijzen naar het taalspreekuur of passend aanbod. Daarnaast weten de partners elkaar te vinden via de twee netwerken die zijn ontstaan; het Taalhuis IJmond en het Netwerk Basisvaardigheden Zuid-Kennemerland. Ondanks deze verdiensten is gebleken dat professionals het soms lastig vinden om laaggeletterdheid bespreekbaar te maken, dat er op de werkvloer relatief weinig aandacht is voor laagtaalvaardige medewerkers en dat laaggeletterdheid best een moeilijk thema is om op de agenda te houden. Kortom; we zijn nog niet klaar! Om deze reden is besloten het Taalakkoord te verlengen en aan te scherpen.

 

Uw rol in het Taalakkoord 2019-2020

Als deelnemer van het Taalakkoord helpt u mee met het terugdringen van laaggeletterdheid. U stelt zelf doelen op die aansluiten bij uw organisatie. Deze kunnen zich bijvoorbeeld richten op bewustwording of signalering. Dit kan gaan over het taalniveau van uw eigen medewerkers maar ook het signaleren van taalproblemen binnen uw klantgroep. Door het Taalakkoord te tekenen, maakt u uw eigen inspanningen zichtbaar en versterken we de samenwerking. De twee regionale Taalnetwerken ondersteunen en faciliteren tekenaars van het Taalakkoord in het behalen en monitoren van de opgestelde doelen. Binnen enkele dagen nemen we telefonisch contact met u op om uw reactie en mogelijkheden tot deelname te bespreken. In de bijlage van deze mail leest u meer informatie over de aanleiding, het doel en de achtergrond van het Taalakkoord.

 

Feestelijk tekenmoment 16 mei van 15.30 tot 17:30

Op donderdag 16 mei van 15.30 tot 17:30 uur tekenen we tijdens een feestelijk bijeenkomst met alle deelnemende organisaties het aangescherpte Taalakkoord Zuid-Kennemerland en IJmond. Informatie over de locatie volgt nog. Hopelijk zien we u dan!

 

 

Hartelijke groet, namens de werkgroep,

 

Fred Arends

Beleidsadviseur JOS Haarlem

arendsf@haarlem.nl

 

Mariska Terpstra

Beleidsadviseur Sociaal Domein Beverwijk

M.Terpstra@beverwijk.nl

 

José de Jong

Leren en Werken ZK en IJmond

haarlem@lerenenwerken.nl

 

Floriëlle Ruepert

Projectleider Stichting Lezen & Schrijven

florielleruepert@lezenenschrijven.nl

Floor Banning

Coördinator Netwerk Basisvaardigheden

floor.banning@bibliotheekzuidkennemerland.nl

Bibi Laeven

Coördinator Taalhuis IJmond

BLaeven@bibliotheekvelsen.nl