Agenda 2019, bijeenkomst voor werkgevers en werkzoekenden in de regio Zuid Kennemerland en IJmond

 

Vacature cafés van het Werkgever Servicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond

Voor wie: Kandidaten in het doelgroepenregister geregistreerde werkzoekenden en werkgevers met vacatures voor deze doelgroep

Beschrijving: in centrale hal en enkele daarbij gelegen zalen ca 10 werkgevers aan statafels, waarmee kandidaten in gesprek kunnen gaan
over vacatures die zij hebben. Daarnaast kunnen werkzoekenden persoonlijk advies krijgen.  Kandidaten kunnen zich laten vergezellen door een jobcoach of een contactpersoon. Het is een informele bijeenkomst met een hapje en een drankje.

Locatie: Gemeente Beverwijk, Stationsplein 48 te Beverwijk.
Tijdstip: Tussen 15:00 en 17:00 uur
Wanneer:  dinsdag 14 mei en dinsdag 1 oktober (de laatste bijeenkomst locatie zal nog gecommuniceerd worden)
Meer informatie via: WSP, Dennis de Hoop, dennis.dehoop@uwv.nl of 06-11959097

Meet & Greets van Onbeperkt aan de Slag

Voor wie: Iedereen met een arbeidsbeperking die op zoek is naar een baan of zich wil oriënteren op een volgende loopbaanstap en
werkgevers met of zonder vacatures. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking een zetje willen geven met tips, complimenten,
adviezen of netwerkcontacten of met een baan in de eigen organisatie.

Beschrijving : het zijn laagdrempelige informele bijeenkomsten, waarbij werkgevers en werkzoekenden kennis maken met elkaar. De Meet&Greets vinden plaats in een informele setting; vaak in een bedrijfsrestaurant of lounge. Aan het begin van de bijeenkomst worden de werkgevers voorgesteld. Zij zitten aan tafels, waar zij in gesprek gaan met de werkzoekenden. De organisatoren houden in de gaten of iedereen aan z’n trekken komt. Kandidaten kunnen zich laten vergezellen van een jobcoach ,maar de gesprekken vinden plaats tussen werkgever en werkzoekenden.

Locatie: Door het hele land Meet & Greets georganiseerd. Altijd worden de bijeenkomsten gefaciliteerd door een werkgever.
In deze regio zijn er zowel boven als onder het kanaal bijeenkomsten.

Tijdstip: Tussen 14:30 en 17:00 uur
Wanneer: donderdag 6 juni en donderdag 31 oktober
Meer informatie via: Onbeperkt aan de slag, Peter Don en Machteld Cossee, machteld@onbeperktaandeslag.nl of 06-14484692

Dag van de 1000 Voorbeelden 2020

Voor wie: Iedereen met een arbeidsbeperking die op zoek is naar een baan of zich wil oriënteren op een volgende loopbaanstap en
werkgevers met of zonder vacatures. Werkgevers die mensen met een arbeidsbeperking een zetje willen geven met tips, complimenten,
adviezen of netwerkcontacten of met een baan in de eigen organisatie.

Beschrijving : De vorige editie bleek een succes.

Uit de evaluatie van 2019 bleek een grote tevredenheid. De Dag van de 1000 Voorbeelden wordt gezien als een mooi initiatief dat helpt om de aandacht te vestigen op de arbeidsmarksituatie van mensen met een beperking. De belangrijkste bevindingen uit de enquête:

  • Werkgevers waarderen het enorm om op de Dag van de 1000 Voorbeelden in het zonnetje gezet te worden
  • Bij twee derde van de georganiseerde bijeenkomsten waren zowel partners, mensen uit de doelgroep als regionale bestuurders betrokken.
  • Bij de helft van de bijeenkomsten kwamen matches tussen werkgevers en kandidaten tot stand of werden deze partijen in elk geval actief in contact gebracht.

Tijdstip: Tussen 14:30 en 17:00 uur
Wanneer: donderdag 19 maart 2020
Meer informatie via: dennis.dehoop@uwv.nl

 

 

 

Bekijk filmpjes waarin werkgevers en hun nieuwe werknemers het eerlijke verhaal vertellen over het werk en elkaar.