Convenant werkgarantie definitief beklonken – Zorg

Afgelopen donderdag 28 februari is het convenant werkgarantie ondertekend. Dit convenant is door 22 werkgevers in deze regio ondertekend. Deze organisaties bieden (toekomstige) studenten een leer-werkovereenkomst met baangarantie na het diploma. De opleidingskosten komen voor rekening van de werkgever. De organisaties die achter dit convenant staan zijn: Active, Flexicura, Hartekamp Groep, Heliomare, Huisartsencoöperatie Zuid-Kennemerland, Kennemerhart, Leger des Heils, Nieuw Unicum, Ons Tweede Huis, Pro Senectute, RIBW K/AM, Roads, SEIN, SIG, Sint Jacob, Spaarne Gasthuis, Stichting PCSOH, Viva Zorggroep, Zorgbalans, Zorgcentrum Aelsmeer, Zorgcentra Meerlanden en Zorggroep Reinalda.

Zie onderstaand het artikel van 1 maart in het Haarlems Dagblad.

Convenant zorgorganisaties